Firma WOODPLAST realizuje projekt:

„Wdrożenie autorskiej technologii produkcji uniwersalnej deski podłogowej o doskonałej odporności na warunki atmosferyczne”.

Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.03.02.02-00-2454/20

Zmiany zachodzące w analizie potrzeb klientów, konieczne ciągłe opracowywanie nowoczesnych technologii, które zaspokoją rosnące i zmieniające się oczekiwania konsumentów spowodowały, że firma WOODPLAST podjęła wyzwanie opracowania (w ramach badawczego projektu celowego) i wdrożenia produkcji innowacyjnej deski podłogowej i tarasowej, która połączy właściwości wytrzymałościowe deski WPC oraz atrakcyjne walory estetyczne i wytrzymałościowe termicznie modyfikowanego drewna.

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii w postaci nieopatentowanej wiedzy technicznej, powstałej w wyniku własnych, trudnych prac B+R. Celem wdrożenia jest wprowadzenie na rynek innowacji produktowych, dzięki wdrożeniu innowacji technologicznej.

Jesteśmy w posiadaniu praw do wartości niematerialnych i prawnych autorskiej technologii produkcji innowacyjnej deski podłogowej w postaci nieopatentowanej wiedzy technicznej. Środkami, jakie posłużą do osiągnięcia wyznaczonego celu, jest nabycie innowacyjnych maszyn i urządzeń, pracujących w oparciu o opracowaną technologię, służących wprowadzeniu do oferty firmy nowych produktów.

Wiaty fotowoltaiczne produkujemy w 4 wariantach:

Wariant 1
Wariant 2
Wariant 3
Wariant 4

Cena netto 12.000 zł dla wariantu 1

Moc 3,2kWp

Konstrukcja wiaty ( dąb i modrzew).

wariant 2 / 3 / 4 – wycena inwidualna.

tel: 513 – 099 – 831

 
zd_06a
0
Zadowolonych klientów